ปลาปะหลาด-แม่น้ำโขง-บ้านท่าเดื่อ


ปลาปะหลาดขื้นที่แม่น้ำของ ที่บ้านท่าเดื่อ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นลูกของพะญานากที่ขื้นมาเล่

2,049,994