เครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ-3-in-1


โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 3 in 1
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชี

8,921