ปลูกข้าวแบบล้มตอซัง


สำหรับชาวนาที่ทำนาปรัง(ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง)หว่านข้าว 1 ครั้งเกี่ยวข้าวได้ 2 ครั้งเป็นแนวทา

13,398